Úradná tabuľa

Vyhlásenie konkurzu na voľné pracovné miesto v MŠ Vrbovka

 22.01.2019

           OBEC VRBOVKA, Vrbovka č. 56, 991 06 Vrbovka     

OÚ – 02/2019                                                                                             Vo Vrbovke, 21.1.2019

                            Vyhlásenie konkurzu na voľné pracovné miesto v MŠ       

     Obec Vrbovka vypisuje konkurz na voľné pracovné miesto v MŠ Vrbovka na pozíciu učiteľka MŠ   s predpokladaným nástupom   apríl 2019 / prípadne podľa dohody /.

Kvalifikačné a iné predpoklady:

  • Minimálne stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 17/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle jeho novely zákona č. 390/2011 z.z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ďalšie požiadavky:

  • Doklad o vzdelaní – overená fotokópia dokladu o vzdelaní
  • Profesijný životopis
  • Bezúhonnosť – doložiť aktuálnym výpisom z registra trestov
  • Zdravotná spôsobilosť
  • Znalosť maďarského jazyka  
  • Prax min. 1 rok 

 Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu  s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a doloženou praxou zasielajte na adresu:  

  Obec Vrbovka, Vrbovka č. 56, 99106 Vrbovka

v termíne do  11.02.2019 do 12:00 hod.

Na obálku napíšte heslo: „ Konkurz – učiteľka MŠ“.

Konkurzná  komisia, ktorú menuje starosta obce, zasadne dňa 11.02.2019 a vyhodnotí podané žiadosti. Výberové konanie sa uskutoční pohovorom. Uchádzači budú telefonicky alebo písomne oboznámení o presnom mieste a termíne pohovoru.

                                                                                       

         

                                                                                              Marcel Fagyas, starosta obce                                

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Odpadové hospodárstvo - Kalendár zvozu odpadu 2019